لیست کارگاه های 95-96

1- دوره تربیت درمانگر
2- مشاوره ازدواج
3- فنون مصاحبه بالینی
4- کنترل خشم
5- شناخت درمانی
6- ارتباط موثر

جهت تماس مستقیم میتوانید پیام خود را به پست الکترونیک m.saffarinia@yahoo. com ارسال نمایید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree