برنامه کلاسی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵_۹۶

برنامه کلاسی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۵_۹۶
شناخت اجتماعی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

روزهای یک شنبه بعد اظهر دکتری

روان شناسی اجتماعی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور روزهای سه شنبه صبح دکتری

روان شناسی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ۵ شنبه عصر دکتری

جنبه های روانی اجتماعی بیماریهای جسمی مرکز بین الملل دبی دکتری

نظریه های شخصیت
روان شناسی اجتماعی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران جنوب چهارشنبه صبح و عصر

جهت تماس مستقیم میتوانید پیام خود را به پست الکترونیک m.saffarinia@yahoo. com ارسال نمایید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree