تالیف شده ها

 

 عنوان کتاب

 ناشر                  

 سال انتشار و نوبت انتشار    

 مبانی روان شنسی رشد کودک    

 انتشارات آگه سازان           

 چاپ اول 1378            

 مصرف عاقلانه              

 انتشارات سابا                

 چاپ یازدهم 1389          

 روان شناسی تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی       

 انتشارات سابا                

 چاپ دوم  1384            

 روران شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

 انتشارات دانشگاه پیام نور       

 چاپ اول 1388             

 روان شناسی شهری           

 انتشارات اوای نور             

 چاپ دوم 1394            

 واژه نامه روان شناسی اجتماعی   

 انتشارات ارجمند               

 چاپ اول 1393            

 روان شناسی سلامت اجتماعی    

 انتشارات آوای نور            

 چاپ سوم 1395           

 روان شناسی اهمالکاری         

 انتشارات آوای نور            

 چاپ دوم 1395             

 معنویت درمانی با رویکرد مثبت  

 انتشارات آوای نور            

 چاپ اول 1394           

 نگاهی به روان شناسی اجتماعی در ایران و جهان                   

 انتشارات ارجمند              

 چاپ اول  1389          

 مبانی روان شناسی شهری (جلد اول) 

 انتشارات تیسا              

 چاپ اول 1394          

 مبانی روان شناسی شهری(جلد دوم)   

 انتشارات تیسا              

 چاپ اول 1394          

 ازمونهای روان شناسی اجتماعی و شخصیت              

 انتشارات ارجمند           

 چاپ دوم با تجدید نظر 1395   

 روان سالم قلب سالم             

 انتشارات آل احمد           

 چاپ اول 1389          

 

 

 

جهت تماس مستقیم میتوانید پیام خود را به پست الکترونیک m.saffarinia@yahoo. com ارسال نمایید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree