ترجمه و ویراستاری کتاب

ترجمه کتاب

عنوان کتاب

ناشر

سال و نوبت انتشار

روان شناسی اجتماعی کاربردی

ویرایش

چاپ دوازدهم 1395

مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده                 

ارجمند

چاپ دوم 1393

کمک به حل مشکلات جنسی

ارجمند

چاپ سوم 1395

روان شناسی حفاظت از محیط زیست

ارجمند

چاپ اول 1392

شناسایی،ارزیابی و درمان رفتار اسیب رسان به خود بدون قصد خودکشی

آوای نور                 

چاپ اول 1393             

 

ویراستاری کتاب

عنوان کتاب

ناشر

سال و نوبت انتشار

تاریخچه و مکاتب روان شناسی

دانشگاه پیام نور

1391

روان شناسی جنایی

دانشگاه پیام نور

1390

مسائل جوانان و نوجوانان در ایران معاصر

دانشگاه پیام نور

1389

آزمونهای شناختی

دانشگاه پیام نور

1394

نظریه های روان شناسی اجتماعی

آوای نور

چاپ دوم 1395

روان شناسی اجتماعی کاربردی

ارسباران

چاپ دوم 1395

درمان اعتیاد برنامه ریزی تکلیف محور

دانشگاه پیام نو-ستاد مبارزه با موادمخدر

چاپ اول 1392

راهنمای درمانگر اعتیاد

دانشگاه پیام نو-ستاد مبارزه با موادمخدر

چاپ اول 1392

درمان رفتار مجرمانه و سوء مصرف

دانشگاه پیام نو-ستاد مبارزه با موادمخدر

چاپ اول 1393

آداب و مهارتهای زندگی اول راهنمایی کتاب معلم و دانش آموز 2 جلد

وزارت آموزش و پرورش معاونت پرورشی

1389

آداب و مهارتهای زندگی دوم راهنمایی کتاب معلم و دانش آموز 2 جلد

وزارت آموزش و پرورش معاونت پرورشی

1389

آداب و مهارتهای زندگی سومراهنمایی کتاب معلم و دانش آموز 2 جلد

وزارت آموزش و پرورش معاونت پرورشی

1389

 

 

 

 

 

جهت تماس مستقیم میتوانید پیام خود را به پست الکترونیک m.saffarinia@yahoo. com ارسال نمایید

سایت شما برای نمایش بهتر نیاز به استفاده از کوکی دارد Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree